207,071 բառեր. 60,354 Թարգմանություններ է.
2,241,062 բառերը / արտահայտությունները, 11,878 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Իտալերեն, Իտալերեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է italian-english-dictionary.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0209 / 0.0144 (20)
Վերադառնալ սկիզբ